Frågor och Svar – Bygg och snickeri - Snickare24

Frågor och svar

Frågor att ställa innan en byggnation påbörjas

Hur fungerar ROT-avdraget?

Den nu gällande skattereduktionen är 30% av arbetskostnaden, dock max 50 000:- per person. En utförligare genomgång av ROT-avdraget kan du läsa här ROT-avdrag.

Är ni försäkrade?

Om en hantverkare utan försäkring orsakar en vattenskada eller brand kan det hela bli en väldigt dyr historia.

Kommer det tillkomma några dolda kostnader?

Hur ser själva processen ut?

Vad är tidsramen för projektet

Kan vi skriva ett avtal?

För att förhindra missförstånd är det bra att ha avtal nedskrivna på papper.

Intresseförfrågan

Lämna intresseförfrågan när du är i behov av en snickare.

Hantverkarfilmen

Wikipedia information om FAQ

FAQ FAQ (eller Frequently Asked Questions) är en samling ofta ställda frågor och deras svar. Några svenskspråkiga webbplatser har valt att använda benämningen spoff som är en akronym av ”svar på ofta förekommande frågor”. En annan, och mycket vanligare, försvenskad variant av uttrycket är "Frågor och svar", att frågorna sedan är ofta förekommande är vanligtvis underförstått. FAQ är en akronym och kan uttalas "fak," "faks," "facts," eller "F.A.Q.". Termen kan användas till en eller flera svar på ofta förekommande frågor. Fenomenet FAQ uppstod på Usenet för att minska mängden enkla frågor och motverka att samma fråga ställs om och om igen i diskussionsgrupperna.FAQ är även namnet på en bok skriven av komikern Magnus Betnér.

Synonymer till faq

  • (frequently aske) frågor och svar, ofta ställda frågor