Bygg industribyggnad och nyckelfärdig industrihall - Snickare24

Bygg industribyggnad och nyckelfärdig industrihall - Snickare24
Några exempel på typiska industribyggnader är:
  1. Kontorsbyggnader med lager.
  2. Industrihotell/lagerfackhallar.
  3. Produktionshallar.
  4. Logistikhallar.

Intresseförfrågan

Lämna intresseförfrågan när det är dags att bygga lokal.

Industrihall Trosa

Wikipedia information om Industri

Industri Industri (av latinets industria, ivrig verksamhet, flit, företagsamhet) är framställning av produkter genom att råvaror förädlas. Därutöver finns mer detaljerade som råvaruindustri, textilindustri, byggindustri, bilindustri med flera. I vidare benämning är industri all form av storskaligt näringsliv - som exempel finns begreppen turistindustri, nöjesindustri och filmindustri. Den vidare betydelsen har sitt ursprung i påverkan från engelska, där ordet industry har en bredare innebörd än vad ordet industri har haft i svenska.

Wikipedia information om Lokal

Lokal Lokal, är en byggnad eller del av byggnad som är avsedd för en särskild verksamhet. I juridiska sammanhang i Sverige avses med lokal sådana byggnader eller byggnadsdelar som inte är bostäder. Normalt sett benämns en lokalarean enligt standarden LOA som definieras av Boverket. I Finland brukar ordet lokal användas synonymt med ordet lägenhet. Ordet "lokal" kan i dagligt tal syfta på flera olika saker, bland annat ungdomslokal eller utskänkningslokal. Lokal kan även syfta på en fyndplats, till exempel inom biologi eller arkeologi.