Bygga altan och trädäck - Snickare24

Bygga altan och trädäck - Snickare24

Att bygga en altan

IMPREGNERAT HÅLLER LÄNGRE

Tryckimpregnerat virke har högre motståndskraft, längre livslängd och minimerad risk för angrepp av rötsvampar och insekter än obehandlat virke. Tryckimpregnerat virke finns i flera kvalitetskontrollerade NTR klasser, exempel A (där virket har permanent kontakt med mark eller sötvatten) och AB (där virket är utsatt för väder, vind och kondens).


En altan består av tre delar:

 • stöd/fästpunkter mot mark
 • ramverket (bärlinor)
 • tralldäcket(trallvirke).

1. Börja med att fästa en regel i väggen på den höjd där du vill lägga trallgolvet. Fäster du i trävägg använd så kallad fransk skruv. Har du tegel eller betongvägg så använd expanderbult eller liknande. Fråga din bygghandlare om råd.

2. Fortsätt nu med att spika ramens ytterreglar. Palla upp den så att den ligger i våg. Spika i varje hörn med 3st 6″ galvad trådspik. Ett bra tips! Plintarna kan med fördel gjutas efter att ramen kommit på plats. Väg av och palla upp ramen på ställen du vet att det inte hamnar några plintar.

3. Om altangolvet blir bredare än 2500 mm krävs för att få ett stabilt golv en bärlina under golvreglarna. Fäst 1 eller 2 reglar på mitten och skråspika fast bärlina.

4. Kryssmät och fixera med en diagonalt fastsatt bräda.

5. Plintarna placeras med ett avstånd på ca 2000mm. Gräv ner till frostfritt djup och gjut en platta i botten, den skall fördela trycket från plinten och bör ha ett mått på ca 300x300mm.

6. Gjut sedan plintarna. Ramen som nu är fixerad i rätt läge används som stöd för formarna. I ramen har du också fäst ingjutningsbeslagen som då automatiskt hamnar rätt vid gjutningen. Låt gjutningen härda ut ordentligt innan du fortsätter.

7. Regla upp med 600mm centrumavstånd om du använder trallvirke i dimension 28×95 eller 28×120, vid tunnare virke, 22mm, bör du regla med centrumavstånd 450mm för att inte golvet skall svikta. Vid husväggen fäster du lättast reglarna med hjälp av balkskor som spikas med ankarspik, använd 6 spikar mot väggregeln och 3 på varje sida av golvregeln. I andra ändan kan du fästa golv-reglarna med 3 st 6″ galvad trådspik i varje regel.

8. Trallvirket skruvas fast med 5 mm mellanrum. Använd trallskruv för utvändigt bruk. Skarvar läggs över regel. Kontrollmät och gör märken i reglarna så att det blir rakt i slutändan.

 

Tips! Skruva ner skruven 1-2 mm under brädans yta. Rekommenderad skruvlängd vid olika tralltjocklekar: 22 mm = 41 mm skruv, 28 mm = 57 mm skruv, 34 mm = 75 mm skruv.


ATT TÄNKA PÅ…

 • Ju tätare mellan stödreglarna desto stabilare däck.
 • Tänk på helheten, gå inte bara på löpmeterpris.
 • Ha rätt skruvlängd.
 • Lämna 3-5 mm mellanrum mellan brädorna, är virket blött läggs det utan mellanrum.
 • Däcket ska luta lätt utåt så att regn och smältande snö rinner undan lättare.
 • Mät diagonalerna i ramverket (bärlinorna) så vet du att vinklarna blir rätt.
 • Ta hänsyn till ditt centrummått mellan reglarna när du väljer längd på trallvirket, så minimerar du spillet.
 • Ha en kraftfull skruvdragare med dubbla batterier.
 • Ha kvalitetsbits, så blir skruvarbetet lättare.
 • Använd snörslå för att säkerställa att du linjerar rätt.
 • Spar på knäskålarna med knäskydd.
 • Använd montagehandskar.
 • Spillbitarna ska hanteras enligt din kommuns anvisningar.

Intresseförfrågan

Lämna intresseförfrågan när du är i behov av en snickare.

Byggmax tipsar, bygga altan (Lär dig smarta lösningar)

Wikipedia information om Altan

Altan En altan (latin, altus "hög") är en byggnadsdel uppburen på pelare eller liknande, oftast öppen och otäckt uteplats försedd med balustrad eller räcke. I motsats till en balkong som kragar ut från en byggnad, vilar altanens eventuella överbyggnad på pelare, kolonner eller stolpar. I regel saknar altanen tak, till skillnad mot verandan.

Synonymer till altan

 • terrass, takterrass, uteplats, veranda, balkong, öppen utbyggnad